Cena povinného ručení 2017

Cena povinného ručení pro rok 2017 byla snad u všech pojistných subjektů navýšena. Navýšení cen se pohybuje od 5 % do 20 %. Navýšení je různé u jednotlivých pojišťoven. Proto i tak je možné se setkat s rozdílnými cenami za povinné pojištění odpovědnosti z provozu vozidel. Stále trvá konkurenční boj o zákazníky mezi pojišťovnami. Ty se snaží přetahovat klienty od jiných pojišťoven. Lákají je na zvýhodněné povinné pojištění, ale cena povinného ručení je obvykle zvýhodněna jen za předpokladu, že si potenciální klienti sjednají více pojištění u jedné z nich. Pojišťovny přešly na jinou strategii, nenabízí už jen povinné ručení samostatně, ale tvoří takzvané pojistné balíčky, které obsahují různě zkompletované pojištění vozidel. Základ většinou tvoří povinné ručení a k němu jsou přidávány především havarijní pojištění a některá další - zaměřená na pojistné krytí majetku, případně zdraví. Cena povinného ručení v takových případech vychází opravdu levněji, než kdyby bylo povinné pojištění sjednáno samostatně. Z uvedeného textu vyplývá, že i v době, kdy došlo k plošnému nárůstu cen povinného ručení, je možné získat nejnižší pojistné.

Kalkulátor povinného ručení

Aby cena povinného ručení pro zájemce byla dosažitelně nejnižší, je vhodné využít kalkulátoru povinného ručení. Kalkulátor je jednoduchý nástroj k výpočtu ceny povinného ručení, jakéhokoliv motorového vozidla. Pracuje na principu vyhodnocování zadaných dat. K výpočtu potřebuje co možná nejpřesnější údaje o daném konkrétním motorovém vozidle a o jeho majiteli. Cena povinného ručení je však nejvíce ovlivněna předchozím průběhem pojištění vozidla. Pokud převažují bonusy nad malusy je cena povinného pojištění nižší.

Srovnávač povinného ručení

Jak zjistit, u které pojišťovny je cena povinného ručení nejnižší? Jde to provézt zcela jednoduše, kromě kalkulátoru existují na Internetu tak zvané srovnávače cen povinného ručení. Pracují na stejné bázi jako kalkulačky a navíc jsou schopny kromě vykalkulování ceny ještě porovnat nabídky pojišťoven. Srovnávače obvykle obsahují pojistné nabídky od více jak deseti největších pojišťoven v Čechách.

kalkulačka povinné ručení, levne povinné ručení, nejvýhodnejší pojištění vozidel