Cena povinného ručení

Cena povinného ručení je předmětem zájmu všech majitelů motorových vozidel, kteří musí platit povinné pojištění odpovědnosti z provozu vozidel. Vývoj cen odráží skutečné poměry v pojišťovnictví. Od 90 let minulého století se ceny spíše podhodnocovaly. Důvodem byl vznik tržního prostředí v novém systému České republiky. Konkurenční prostředí nutilo jednotlivé vznikající subjekty pojišťoven nabízet klientům nízkou a výhodnou cenu za povinné pojištění vozidel. Cenapovinného ručení byla uměle stlačována na nezbytně nutnou únosnou mez. V té době tedy mohli majitelé motorových vozidel získat povinné ručení velice levně. Proč byly ceny tak nízké? Odpověď je jednoduchá. Pojišťovny se snažily získat, co možná nejvíce klientů a proto jim nabízeli nízké ceny, které dotovali z jiných pojistných produktů. Po několika letech, když se pojistný trh ustálil, došlo k určité stagnaci cen. Cena povinného ručení byla po několik dalších let stabilizovaná. Postupně docházelo k určitému nárůstu cen, což bylo důsledkem vznikající hospodářské krize a legislativními úpravami, jako bylo zvýšené DPH v roce 2013 a povinný odvod pojišťoven 3 % z přijatého pojistného.

Zvýšené DPH

Cena povinného ručení byla ovlivněna především zvýšeným DPH v roce 2013. DPH bylo legislativně upraveno o jeden procentní bod, tedy z 20 % na 21 %. Na první pohled by se zdálo, že jedno procento by nemělo způsobit, aby cena povinného ručení byla navýšena. Ovšem nutno vzít v úvahu, že po několik let pojišťovny držely ceny za povinné pojištění vozidel uměle na nízké úrovni. Dalším faktorem, který ovlivnil zvýšení cen povinného ručení v roce 2013, byly především zvýšené náklady na odškodnění škodných událostí.

Fond zábrany škod

Cena povinného ručení byla také ovlivněna povinným odvodem 3 % z celkového objemu výběru povinného pojistného, který musí pojišťovny odvádět do Fondu zábrany škod. Z něj jsou financovány složky Integrovaného záchranného systému a hasiči.

kalkulačka povinné ručení, levne povinné ručení, nejvýhodnejší pojištění vozidel