Jak předejít krádeži vozidla?

Pojištění vozidla proti krádeži je sice užitečná záležitost, ale každý majitel motorového vozidla, by si měl uvědomit, že uzavření daného pojištění vztahující se ke krádeži vozidla nestačí. Sice pokrývá související rizika, ale v žádném případě, výše odškodného nepokryje jeho skutečnou cenu ani plně nenahradí vzniklou újmu při absenci vozidla v důsledku jeho krádeže. Každý majitel by měl mít v podvědomí, že nejdůležitější ochranou před krádeží vozidla představuje jeho vlastní zabezpečení. Na prvním místě je řádné uzamčení motorového vozidlo v okamžiku kdy, jej opouští. Neškodí i jeho překontrolování. Vzhledem k tomu, že v nedávné době bylo zjištěno, že i přes řádné zamčení vozidla je pro zloděje snadné jeho otevření – doporučují se provézt i některá další opatření vedoucí ke ztížení možnosti odcizení. Vhodnou variantou zabezpečení bývá například uzamčení řadicí páky, zabezpečení volantu blokovací pákou, popřípadě použití speciálního spínače pro vyřazení řídící jednotky z provozu.

Další možnosti zabezpečení vozidla

Kromě pojištění vozidla proti krádeži je možné využít i další možnosti, jak co nejvíce zabezpečit vozidlo proti jeho odcizení. Existují nejrůznější signalizační zařízení, která reagují na násilné vniknutí do vozidla.  Pronikavé zvuky při aktivaci zabezpečovacího zařízení upozorní majitele na případné nebezpečí odcizení jeho vozidla. Další možností je vybavit dané motorové vozidlo GPS lokátorem. Je to sice investice, ale nutno podotknout, že se majiteli vozidla zcela vyplatí obzvláště, má-li vozidlo, u kterého hrozí nejspíše krádež. GPS umožní majiteli, případně Policii vypátrat místo, kde se ukradené vozidlo nachází a to v řádech desítek vteřin.

Nejčastěji kradené značky vozidel

Pojištění vozidla proti krádeži nabývá na užitečnosti zejména s typem a firemní značkou vozidla. Některé gangy se specializují na konkrétní značky a typy vozidel, které následně rozeberou na jednotlivé součásti, popřípadě transportují mimo území ČR. Neoficiální statistiku nejčastěji kradených vozidel najdete na internetových stránkách.

kalkulačka povinné ručení, levne povinné ručení, nejvýhodnejší pojištění vozidel