Krádež a pojištění vozidla

Chcete minimalizovat riziko spojené s vaším automobilem? Pak by v portfoliu vašich pojištění zcela jistě nemělo chybět pojištění vozidla proti krádeži. Tento druh pojištění totiž chrání majitele vozidla nikoli před jeho samotným odcizením (jelikož pro takovouto ochranu jsou na trhu speciální agentury či přístroje), ale chrání jej před negativními finančními důsledky samotného odcizení jeho automobilu. Majiteli vozidla je totiž v případě krádeže jeho vozidla a zároveň při dodržení veškerých sjednaných podmínek v pojistné smlouvě vyplacena náhrada škody, a to v částce, která odpovídá současné hodnotě odcizeného vozu. Tyto finanční prostředky pak může pojistník využít k zakoupení vozidla náhradního.

Faktory hrající roli při pojištění automobilu proti krádeži

Nejčastějším typem pojištění automobilu či jiného motorového vozidla proti krádeži je kombinace tohoto pojištění a komplexního pojištění havarijního (výhodou takovéhoto komplexního pojištění je především nižší cena jeho jednotlivých částí). Pokud však havarijní pojištění uzavřít nechcete, může se vaše pojistka omezit pouze na pojištění proti krádeži. V případě uzavření této pojistky budou brány v potaz obdobně, jako je tomu u jiných druhů automobilových pojištění (povinné ručení, havarijní pojištění) minimálně tyto faktory:

  • Cena vozidla

  • Stáří vozidla

  • Opotřebení na vozidle

  • Faktický stav zjištěny pracovníkem pojišťovny či odpornou firmou

Na základě všech těchto faktorů bude stanovena současná hodnota vašeho automobilu a následně i částka, kterou pojišťovna v případě krádeže či neoprávněného užití vašeho vozidla v konečném důsledku uhradí (výše této částky je závislá na stanovené výši spoluúčasti, která ovlivňuje především výši pravidelných splátek pojistného).

kalkulačka povinné ručení, levne povinné ručení, nejvýhodnejší pojištění vozidel