Rizika na silnici nejlépe minimalizují pojištění vozidla

Pořídit si v dnešní době nové vozidlo je riziko, s nímž žije nejen v České republice, ale v podstatě na celém světě stále se zvyšující počet lidí. Rizika a nebezpečí na nás dnes útočí na každém kroku a naší přirozenou snahou je jejich minimalizace, což je také důvod, proč se po setmění vyhýbáme tmavým uličkám, v noci omezujeme vycházení či se pohybujeme ve skupinách, pojišťujeme sebe i svou domácnost, snažíme se žít zdravě nebo navštěvujeme nejrůznější kurzy sebeobrany. Podobně racionálně bychom měli postupovat i při ochraně a likvidaci důsledků spojených s našimi plechovými miláčky.

Rizika spojená s motorovými vozidly

Nehody a jejich důsledky

Pokud si položíme otázku, jaká rizika jsou nejčastěji spojena s našimi auty. Odpovědí vás napadne jistě celá řada. Ať už se jedná o způsobení dopravní nehody, poškození majetku či zdraví, nebo způsobení újmy jiného druhu. Tyto nepříznivé události bývají poměrně časté, což je také důvod jejich legislativního ošetření a vytvoření pojistného produktu s názvem povinné ručení či dobrovolného havarijního pojištění. Z těchto typů pojištění je pak kryta větší část způsobených škod na straně pojistníka i třetích osob.

Krádeže

Při výčtu nejčastějších rizik a neblahých událostí běžně spojovaných s našimi automobily v dnešní době nesmíme zapomenout ani na stále častější krádeže osobních i méně časté krádeže užitkových automobilů. I pro tento případ vytvořila řada pojišťoven speciální pojistný produkt nazvaný prostě a jednoduše pojištění automobilů proti krádeži. Tento druh pojištění pak pojištěným majitelům vozidel v případě krádeže jejich automobilu poskytuje dostatek finančních prostředků pro zakoupení obdobného vozidla.

kalkulačka povinné ručení, levne povinné ručení, nejvýhodnejší pojištění vozidel